Få mere værdi ud af dine data med Power BI

Den digitale virkelighed har forandret den måde, mange i dag driver deres virksomhed på. For at følge med de skiftende kundekrav og at udnytte de omfattende muligheder er det en nødvendighed at udvide jeres indflydelse og få indsigt i virksomhedens eksisterende data.

Med Power BI kan din virksomhed transformere rå data til værdifuld og forståelig information, som I kan udnytte på tværs af virksomheden. Ved at blive en forbundet virksomhed med Power BI kan I dermed opdage jeres fulde potentiale, styrke jeres samarbejde og få adgang til et bredt netværk af muligheder. 

Hvad er Power BI?

Power BI er et datavisualiseringsværktøj, der giver brugerne mulighed for effektivt at omdanne eksisterende data for at oprette forståelige interaktive rapporter og dashboards. Dette hjælper brugerne med at analysere data og få indsigt i deres virksomheder.

Power BI giver dermed muligheden for at kombinere data fra forskellige kilder, herunder Excel-filer, SQL-databaser, cloud-baserede datalagringssystemer og andre datasystemer. Det giver dig mulighed for at visualisere din virksomheds data i et brugervenligt format som i en rapport, et dashboard eller en mobil rapport. Desuden er der mulighed for at dele disse data internt i virksomheden. 

Hvorfor skal din virksomhed vælge Power BI?

Power BI løsningen er et cloudbaseret værktøj som udspringer af Microsofts Power Platform, hvilket gør det lettere at integrere værktøjet med jeres eksisterende programmer og værktøjer fra Microsoft. Det cloudbaserede setup gør, at du hverken skal bekymre dig om opdateringer eller vedligeholdelse.

Power BI er derfor en alsidig løsning, der giver den enkelte bruger mulighed for at skabe sine egne BI-løsninger fra bunden eller udvide eksisterende datamodeller. Det er et selvstændig værktøj i Microsoft 365, og det tilbyder mange af de samme funktioner, som du måske allerede bruger i Excel i dag, såsom Power Pivot og Power Query. Det er derfor oplagt, at integrere værktøjet i virksomheden. 

Bliv en forbundet virksomhed med intern deling

Intern forbundethed i en virksomhed er vigtigt, og derfor er det en god idé at have et godt system til at dele informationer og data. Microsoft Power BI er skabt med visionen om at levere et datavisualiseringsværktøj, som giver jer mulighed for at styrke virksomhedens interne fællesskab. Med værktøjet kan I nemt dele diverse rapporter og dashboards på tværs af iOS- og Android-enheder med alle kollegaer.

Dataene er visualiseret således, at I på tværs af virksomheden kan samarbejde om de samme data og arbejde på rapporter på tværs af afdelinger ved hjælp af de andre funktioner i Microsoft som eksempelvis Teams og Excel. Værktøjet kan dermed resultere i stærkere datadrevne beslutninger. 

Enable registration in settings - general